ZAMKNIJ  X

Uwaga: Wczytanie pojedynczego modelu 3D z teksturami może wykorzystać ponad 10 MB transferu danych.
Strona używa plików cookies w celach reklamowych, analitycznych (statystyka) oraz w celu informowania o plikach cookies.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego

Autor: Romuald Wiśniewski

Rok wystawienia: 2003


Rozmiar modelu:  12 MB.

Online3DViewer od kovacsv.Opis


Pomnik autorstwa Romualda Wiśniewskiego przedstawiający odlaną z brązu postać marszałka Józefa Piłsudskiego został odsłonięty w 2003 roku na Placu Zwycięstwa (BUŁŁO 2014) między ulicą Zwycięstwa a ulicą W. Andersa. Sam pomnik spoczywa na wysokim bardzo połyskliwym postumencie obłożonym ciemnym granitem, na którego powierzchni znajdują się wyżłobione napisy w kolorze srebrnym. Wysokość obiektu to niecałe 10 metrów. Postać marszałka odwrócona jest w przybliżeniu ku północy.


O modelu


Skaningu laserowego dokonano dnia 28.07.2013. Na jego podstawie stworzono model 3D w programie CloudCompare przy wykorzystaniu metody Poissona. Następnie model został zoptymalizowany w programie Instant Meshes.

Ciemna wypolerowana powierzchnia cokołu tworzy istotne problemy przy rekonstrukcji. Na trzech z czterech jego powierzchni pojawiły się okrągłe dziury, które spowodowało zbyt intensywne odbicie wiązki lasera w stronę skanera. Ze względu na wysokość pomnika nie uzyskano także punktów znajdujących się na jego górnych powierzchniach, zwłaszcza górnej części cokołu i butów przedstawianej przez rzeźbę postaci. W ramach uproszczenia zauważalnemu zniekształceniu uległy także ostre krawędzie cokołu. Niemniej znaczna część pomnika została zrekonstruowana wraz ze szczegółami.


Źródła


  1. BUŁŁO, P., (2014): Pomniki Koszalina – historia w kamieniu wyryta. (dostęp 14.10.2014).
  2. SCHMIDT, A., (2014): Porównanie metody Dense-Stereo-Matchingu ze skaningiem laserowym na wybranych rzeźbach i pomnikach, Politechnika Koszalińska.