Kobieta z wzniesionymi rękoma

Znany też jako: Syrenka

Autor: Zygmunt Wujek

Rok wystawienia: 1967


Rozmiar modelu:  9.5 MB,
rozmiar tekstury:  2.5 MB,
razem:  12 MB.

Online3DViewer od kovacsv.Opis


„Kobieta z wzniesionymi rękoma” autorstwa Zygmunta Wujka zwana „Syrenką” jest rzeźbą z 1967 roku (BUŁŁO 2014). Wykonany z cementu z opiłkami miedzi obiekt znajduje się w Parku Książąt Pomorskich „A” przy rondzie łączącym ul. Młyńską z ul. Piastowską. Rzeźba otoczona jest drzewami o szerokich koronach, co może przysłaniać światło naturalne w czasie, kiedy na gałęziach znajdują się liście. Krawędzie cokołu są wyszczerbione. Całą rzeźba jest bardzo chropowata. Pomierzona wysokość klękającej postaci (od cokołu do końcówki skrzydła gołębia) wynosi 1,72 metra, cokół natomiast jest sześcianem o boku 0,79-0,80 m.


O modelu


Skaningu laserowego dokonano dnia 26.07.2013. Na jego podstawie stworzono model 3D w programie CloudCompare przy wykorzystaniu metody Poissona. Następnie model został zoptymalizowany w programie Instant Meshes. W kolejnym kroku w programie Agisoft Photoscan na model nałożono tekstury pozyskane ze zdjęć z dnia 4.04.2014. Algorytm DSM nie był w stanie powiązać zdjęć górnej części pomnika (gołębia) z resztą modelu. Aby stworzyć teksturę tego fragmentu wykorzystano dodatkowe zdjęcia z dnia 26.07.2013, a nowo otrzymaną teksturę połączono z poprzednią przy użyciu programu Meshlab.

Ten zrekonstruowany i uproszczony model 3D nie odzwierciedla poprawnie geometrii twarzy rzeźby. Ze względu na wysokość obiektu największy błąd pomiaru znajduje się w górnej części, trudno dostępniej dla naziemnego skaningu. Błąd grzbietu wyrzeźbionego gołębia może sięgać w skrajnych przypadkach nawet 3 cm. Z uwagi na materiał oraz dostęp do rzeźby, pozostała część modelu jest przyzwoitej jakości.

Ponieważ nie wspieram bezmyślnej dewastacji, zwłaszcza tej prymitywnego poziomu, z tektury ocenzurowałem efekt wandalizmu w postaci wulgaryzmów oraz symboli fallicznych.

Szczegółowy model tej rzeźby dostępny jest na żądanie w skali rzeczywistej w wersji o wysokiej jakości i z teksturami bez cenzury.


Źródła


  1. BUŁŁO, P., (2014): Pomniki Koszalina – historia w kamieniu wyryta. (dostęp 14.10.2014).
  2. GUT, A., (2013): Megality Zygmunta Wujka, Koszalińska Biblioteka Publiczna.
  3. SCHMIDT, A., (2014): Porównanie metody Dense-Stereo-Matchingu ze skaningiem laserowym na wybranych rzeźbach i pomnikach, Politechnika Koszalińska.