ZAMKNIJ  X

Uwaga: Wczytanie pojedynczego modelu 3D z teksturami może wykorzystać ponad 10 MB transferu danych.
Strona używa plików cookies w celach reklamowych, analitycznych (statystyka) oraz w celu informowania o plikach cookies.


Rzeźba autorstwa Mirosława Jarugi

Znany też jako: Obelisk

Autor: Mirosław Jaruga


Rozmiar modelu:  9.1 MB,
rozmiar tekstury:  3.1 MB,
razem:  12.2 MB.

Online3DViewer od kovacsv.Opis


Drewniany obelisk autorstwa Mirosława Jarugi bez znanej nazwy mieści się przy ulicy Batalionów Chłopskich 85 na wewnętrznym placu byłej Spółdzielni Pracy Poligrafii i Rzemiosł Artystycznych „Intropol” (BUŁŁO 2014). Główną część pomnika stanowią liczne elementy drewniane oraz górna część z pogniecionym nitowanym metalowym stożkiem na kształt zadaszenia o stosunkowo ciemnym kolorze. Rzeźba była częściowo zdemolowana i zaniedbana, o czym świadczyły szczeliny, wgniecenia oraz sęki w drewnie, a także dziury w miejscach, gdzie powinny wystawać poziome drewniane belki. Pomierzona wysokość od gruntu do wierzchu wynosi 5,55 metra, natomiast boki obelisku mają szerokość około 0,42 metra.

Aktualnie niszczejąca rzeźba została rozebrana i przeniesiona do pracowni artystycznej.


O modelu


Skaningu laserowego dokonano dnia 26.07.2013, szczegółowe zdjęcia natomiast wykonano dnia 5.04.2014. Na podstawie obu zbiorów danych stworzono model 3D w programie Agisoft Photoscan, który został ręcznie poprawiony w programie Blender. Ostatnim etapem było dopasowanie uzyskanego modelu do wymiarów uzyskanych ze skaningu laserowego w programie CloudCompare. Prace zakończono 20.08.2020.

Algorytm rekonstrukcji powierzchni okazał się mieć problem z odtworzeniem górnej części rzeźby (daszka), a także wystających z korpusu pali i ich otoczenia. Wynikło to głównie z niedoboru punktów uzyskanych z naziemnej pozycji skanera i aparatu. Po optymalizacji modelu do mniejszej liczby szczegółów krawędzie modelu straciły na ostrości.


Źródła


  1. BUŁŁO, P., (2014): Pomniki Koszalina – historia w kamieniu wyryta. (dostęp 14.10.2014).
  2. SCHMIDT, A., (2014): Porównanie metody Dense-Stereo-Matchingu ze skaningiem laserowym na wybranych rzeźbach i pomnikach, Politechnika Koszalińska.