ZAMKNIJ  X

Uwaga: Wczytanie pojedynczego modelu 3D z teksturami może wykorzystać ponad 10 MB transferu danych.
Strona używa plików cookies w celach reklamowych, analitycznych (statystyka) oraz w celu informowania o plikach cookies.


Pomnik Władysława Andersa

Autor: Dariusz Bachur, Zygmunt Wujek

Rok wystawienia: 1994


Rozmiar modelu:  11.6 MB,
rozmiar tekstury:  1.9 MB,
razem:  13.5 MB.

Online3DViewer od kovacsv.O modelu


Skaningu laserowego dokonano dnia 28.07.2013. Na jego podstawie w programie Agisoft Photoscan stworzono i zoptymalizowano model 3D. W kolejnym kroku w programie na model nałożono tekstury pozyskane ze zdjęć z dnia 25.02.2018. Wykryto rozbieżności między stanem z 2013 i 2018 roku. Pomiędzy tymi latami rzeźba była rozłożona na części i przeniesiona w inne miejsce. Brakowało przedniego prawego górnego narożnika korpusu z piaskowca, elementu w lewym boku korpusu, zamiast którego pojawiła się dziura, która nie została odpowiednio przez algorytm zrekonstruowana. Marmurowy głaz znajdujący się w górnej części rzeźby zmienił orientację względem reszty obiektu (skręcenie). Rzeźba została też oczyszczona, między innymi ze znajdującego się wcześniej na głazie mchu.

Ze względu na problem algorytmu DSM, zdecydowano się na powtórzenie zdjęć. Sesji tej dokonano dnia 18.03.2018. Do wytworzenia tekstur wykorzystano obie sesje z 2018 roku. Do wytworzenia modelu wykorzystano chmurę punktów ze zdjęć, z wyjątkiem znajdującej się na samym szczycie głazu brązowej korony, którą odtworzono na postawie skaningu laserowego. Uzyskany model został dostosowany w programie CloudCompare do skali i orientacji korpusu pomierzonego w 2013 roku.

Uzyskany model wykazuje się wysoką szczegółowością, choć rekonstrukcja górnej korony nie jest precyzyjna pomimo wykorzystania przy zdjęciach drabiny. Należy też zaznaczyć, iż znajdujące się po obu bokach piaskowca rozjaśnienia wokół wklęsłych detali rzeźby są związane z różniącymi się ustawieniami aparatu. W rzeczywistości oba te boki są praktycznie jednolitej jasności. Tekstura wymaga więc ręcznej korekty.


Źródła


  1. BUŁŁO, P., (2018): Pomniki Koszalina – historia w kamieniu wyryta. (dostęp 29.04.2018).
  2. GUT, A., (2013): Megality Zygmunta Wujka, Koszalińska Biblioteka Publiczna.