Drogi do wolności

Autor: Zygmunt Wujek


Rozmiar modelu:  9.2 MB,
rozmiar tekstury:  3.1 MB,
razem:  12.3 MB.

Online3DViewer od kovacsv.